Mời tất cả các bạn niên khóa 1987-1990 về dự kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường .mọi chi tiết xin xem thêm tại địa chỉhttp://buithixuandalat.edu.vn/