Tôi là chàng ngốc năm xưa.Mà đám bạn “quý” chuyên lừa coppy!Bạn giờ nhung lụa xe phi.Tôi giờ lóng ngóng đi sau đít bò.Đành rằng số phận đã lo.Nhưng lòng tôi vẩn đắn đo không ngừng.Bạn ơi chua ngọt đã từngSao giờ gặp gỡ quay lưng vô tình?Giầu sang tính xấu nó sinhHay tôi giờ khác bóng hình năm xưa...Lang thang bến nước gốc dừa.Thả cho trôi hết dối lừa bạn cho.