Bạn Tuấn Anh ( Phở Hiếu) chồng bạn Thuỵ Vinh bị đột quỵ mới mất sáng nay. Các bạn đến chia buồn cũng gia đình Hiếu nhe.

14632620_1168374873185166_2070350027_o.jpg